Informační oběžník 2021 - MO ČRS Sluštice

Stáhnout oběžník                     LOV NA RYBNÍKU VELKÝ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK Črs,z.s.,místní organizace  SLUŠTICE pro rok 2021  

     

   Poplatky členů MO ČRS                                                                                                      zápisné                    členské příspěvky    

  Dospělí:                                                                                                                                   300 Kč                      500 Kč

  Mládež:                                                                                                                                   150 Kč                      200 Kč

  Děti (platí do konce  roku v němž bylo dosaženo 15TI LET VĚKU):                                 50 Kč                      100 Kč

  Důchodci bez slev, platí jako dospělí. Slevy mají pouze držitelé platných průkazů ZTP a ZTP-P, po předložení.

   Ceny povolenek ÚS města Prahy:

   MP dospělí                                                       1 100Kč                        P dospělí         1 100 Kč    

   MP mládež a ZTP                                               500 Kč                       P   mládež          500 Kč

   MP děti                                                                300 Kč                       P   děti               300 Kč

  Ceny svazových povolenek:

   MP dospělí                                                      2 550 Kč                     P  dospělý          2 600 Kč

   MP mládež a ZTP                                            1 400 Kč                     P  mládež          1 500Kč

   MP děti                                                                650 Kč                    P   děti                  700 Kč     

   Ceny celorepublikových povolenek na rok 2021 MP-3 600 Kč a P-3 700 Kč platí na ČRS+MRS

    

   Členské známky a povolenky budou vydávány v roce 2021 v těchto termínech:

   3.1., 17.1., 14.2., 28.2, vždy od 8:30 do 11:00 hodin na OÚ Sluštice. Po těchto termínech vždy druhý pátek v měsíci(výborová schůze) od 19.00 u p.Sommera č.p.82 Sluštice.

   Podmínkou pro vydání povolenky je:

  -včasné odevzdání řádně vyplněného úlovkového lístku, (nebudeli vyplněn, hrozí pokuta 200 Kč, nebo nebude prodána povolenka) to je do 15.1.2021 na adresu  Črs,z.s.,místní organizace nebo přímo p.  Františku Sommerovi Sluštice 82. Totéž platí i pro povolenky na  rybník“Velký“

  -zaplacené členství pro rok 2021 (do konce DUBNA 2021, poté zaniká).

  -splnění brigádní povinnosti v roce 2020 (12 hod. 1hod.50Kč )

  -platný rybářský lístek

   Členské známky a povolenky budou prodávány za hotové peníze. Žádáme členy,aby si připravili

    požadovanou částku v drobných bankovkách. Urychlí se tím platba.

   Termíny brigád pro rok 2021: 10.1./2.5./23.5./20.6./18.7./8.8./5.9./3.10. 

   sraz všech účastníků  je vždy v 8:00hod. u rybníka Mlýnský   ve  Sluštících.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

V roce 2021 budou svolány  dvě  členské schůze a to 7.5.2021 a 12.11.2021, které se budou konat od 19:00 hod. na OÚ ve Slušticích                                                                                          

  Výroční členská schůze se bude konat dne 13.března 2021

 

     od 12:00 hod. V KLUBOVNĚ U RYBNÍKA MLÝNKSÝ.  

 

                 za  Črs,z.s.,místní organizaci Sluštice     

      Sommer František                                                                                                                                                                                                            Plaček Vladimír                                                                                                                     

             předseda                                                                                                                                                                                                                            jednatel

          tel.603812994.                                                                                  Email: rybariSlustice@seznam.cz                                                                    tel. 603526884

                                                                                                                               www.rybarislustice.cz

 

 

 

Novinky