Aktuální oběžník

      INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK Črs,z.s.,místní organizace  SLUŠTICE pro rok 2022  

   Poplatky členů MO ČRS                        zápisné           členské příspěvky                   

  Dospělí:                                                              300 Kč                      500 Kč

  Mládež:                                                                150 Kč                      200 Kč

  Děti :(platí do konce  roku v němž bylo dosaženo        50 Kč                         100 Kč

              15ti let věku.)  

  Důchodci  bez slev,platí jako dospělí. Slevy mají pouze držitelé platných průkazů ZTP a ZTP-P,

   po předložení.

   Ceny povolenek ÚS města Prahy:

   MP dospělí                                                       1 100Kč                        P dospělí         1 100 Kč    

   MP mládež a ZTP                                               500 Kč                       P   mládež          500 Kč

   MP děti                                                                300 Kč                       P   děti               300 Kč

  Ceny svazových povolenek:

   MP dospělí                                                      2 550 Kč                     P  dospělý          2 650 Kč

   MP mládež a ZTP                                            1 450 Kč                     P  mládež          1 500Kč

   MP děti                                                                650 Kč                    P   děti                  700 Kč    

 Ceny celorepublikové povolenky na rok 2022 MP-3 600 Kč, nerozlišena platí na ČRS+MRS.

Členské známky a povolenky budou vydávány v roce 2022 v těchto termínech:

   2.1, 23.1, 13.2, 27.2, vždy od 8:30 do 11:00hodin na OÚ Sluštice. Po těchto termínech vždy druhý pátek v měsíci(výborová schůze) od 19.00 na OÚ,změna vyhrazena.Informace ve vývěsce.

   Podmínkou pro vydání povolenky je:

  -včasné odevzdání řádně vyplněného úlovkového lístku,(nebudeli vyplněn,hrozí pokuta 200Kč,nebo nebude prodána povolenka) to je do 15.1.2022 na adresu  Črs,z.s.,místní organizace nebo přímo p.  Františku Sommerovi Sluštice 82.Totéž platí i pro povolenky na  rybník“Velký“

  -zaplacené členství pro rok 2022(do konce února 2022, poté zaniká).

  -splnění brigádní povinnosti v roce 2021(12 hod. 1hod.50Kč )

  -platný rybářský lístek

Členské známky a povolenky budou prodávány za hotové peníze.Žádáme členy,aby si připravili

požadovanou částku v drobných bankovkách.Urychlí se tím platba.

Termíny brigád pro rok 2022: 9.1.//24.4././15.5.//19.6././17.7./7.8./4.9./2.10./

sraz všech účastníků  je vždy v 8:00hod. u rybníka Mlýnský ve Sluštících.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

V roce 2022 jsou svolány  dvě  členské schůze a to13.5.2022 a 11.11.2022 které se budou

konat od 19:00hod. na OÚ ve Slušticích           

                                                                               

                 Výroční členská schůze se bude konat dne 12.března 2022

                                 od 14:00hod. v klubovně u rybníka „Mlýnský.“

                                    za  Črs,z.s.,místní organizaci Sluštice     

Sommer František, předseda, tel.: 603812994        Plaček Vladimír, jednatel, tel.: 603526884

Info: rybariSlustice@seznam.cz                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                               

                                   www.rybarislustice.cz